ЕЗИКОВА И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА

75 ОУ ,,Тодор Каблешков” кв.Факултета
Учители със сърца и страхотна директорка, които за пет години са повишили реалното посещаване на децата в училище три пъти. Училището е пълно.
Безкрайно много работа е свършена заедно със “Заедно в час” и “Кан Академия”и стремежът на училището е да покаже напредък на НВО за 4 и 7 клас през диференцирани програми за различните етапи, в които се намират учениците.
Но и проблемите са безкрай. Много от родителите не се грижат за образователния процес на децата, много от децата не ходят на училище или въобще не са посещавали детска градина и приобщаващият механизъм реално не работи.
Работят учителите и образователните медиатори, напълно неподкрепени от социалната система, която изисква главно документи. Дори отнемането на социални помощи не работи като механизъм за принуда, защото част от родителите имат достатъчно средства, а друга са толкова бедни, че дори не познават правата си.
Езиковата интеграция и социалната интеграция на децата е най-трудната задача. Училището разполага със седем паралелки за предучилищна подготовка, но има отчаяна нужда от начин да работи с по-малки деца. Детска градина няма, заради правилата за десегрегация, които аз самата горещо подкрепям, но фактите са налице – почти няма обхванати 3 годишни, а когато децата станат на 6 и 7 сме безвъзвратно закъснели.
Все по-голяма става нуждата от гъвкави форми за детско приобщаване и социална работа в читалища и центрове, които да са пригодени за нуждите на хората, които живеят в общността