ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕЦАТА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Днес гласувахме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, предложен от Министерски съвет, който има за главен мотив изменения, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост. Хубави промени, административни.
От друга страна, имаме реалността. Във вторник бях на посещение в Професионална гимназия по селско стопанство Бузема в Овча купел. В гимназията от пет години няма нито една издадена диплома. Много от децата влизат в гимназията без базови умения по грамотност и материалът, който им се преподава по изискванията на МОН, е от една друга вселена – напълно неразбираема за тях, дори на мен ми беше трудно да разбера от текстовете за предприемачеството за какво иде реч.
Голяма част от учениците идват от семейства, в които родителите също са неграмотни и когато ги питах защо са на училище, ми отговориха, че е заради социалната подкрепа.
Инак, децата са прекрасни – никакви противообществени прояви, директорката, която прави всичко по силите си, ми каза, че нямат инциденти, неуважително отношение към учителите или други проблеми.
Заварих и усърдна индивидуална работа с ученици със специални образователни потребности, но отново програмата не беше съобразена с нуждите на децата.
И като казвам “нужди на децата” имам предвид нуждите на обществото. На семейството, на трудовия пазар, на социалната система.
Програмите в училище се чупят на няколко основни места:
1. Липса на грамотност, която изолира учениците не просто от техните връстници, но и от цялата реалност.
2. Липса на работа с родителите като основен мотивационен фактор в живота на учениците.
3. Липса на подкрепа за учителите и продължаващи обучения в съответствие с новите изисквания.
4. Смислени, гъвкави програми, които ОТГОВАРЯТ НА РЕАЛНОСТТА.
Голяма част от учениците са в тази гимназия, защото няма къде другаде да идат, не защото се интересуват от селско стопанство, но и мнозина от тях никога не са били в среда, която да създаде интерес към професия, към призвание. Училището, което следват и признават, е в телефона им.
Това е положението в цялата страна. И това е проблем, който в идните десет години ще легне върху нас с цялата си тежест, докато се дърляме и отиваме към поредните избори.