ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ

В неработно време в община Стара Загора на среща със заместник-кмета по социалните въпроси госпожа Павлина Делчева, за да говорим за децата на Стара Загора. Говорим си за затварянето на дома за медико-социални грижи. Тя е искрено притеснена, че затварянето ще стане “на хартия”, за да отчете затваряне.
Аз се съгласих. Десет години не подготвихме приемни семейства да се грижат за деца със специфични увреждания. Десет години не създадохме система за грижа и сега всички са притеснени къде ще идат тези деца. Най-дълго говорихме за липсата на сътрудничество между структурите на образованието и на социалните. Една огромна размяна на бумащина, която ми е показвана във всяко училище, където ида, и много малко системна работа за всеки случай. Госпожа Делчева идва от системата на АСП и е съвсем наясно. “Нас ни проверяват само по документи. Никой не пита какво става с детето в дадено досие, а дали си попълнил отчета правилно, дали му е подновена датата. Затънали сме в документация, а ако бъдем облекчени, ще имаме и време, и хора на терен. Виждала съм го и знам, че е така.”