КАК ОПРЕДЕЛЯМЕ КОЙ ИМА НУЖДА ОТ ПОМОЩ И ЖИВЕЕ В КРАЙНА БЕДНОСТ

В България все още много трудно. Особено що се отнася до най-бедните. За хората, които живеят с толкова малко средства, че не могат да купят лекарства за децата си или обувки и това предпоставя отпадане от образователната система.
НАП вече има изключително пълна база данни на всички, които получават доходи, за да имаме реална преценка за индивидуалните нужди на всеки гражданин. Системата от данни си “говори” със системата от данни на Агенцията за социално подпомагане
Уви, има и пропуски, които са ключови.
Нямаме информация за хората, които не получават доходи. Много от социалните помощи се водят на името на едно лице, а трябва да бъдат разпръснати процентно върху всяко лице от домакинството в случай, че това е семейна помощ.
Крайната бедност е пряко обвързана с непосещаване на образователни институции, неграмотност, изпадане в пълна изолация и невъзможност за интегриране на трудовия пазар.
С Мартин Димитров сме се заели с проблема за определя на линията на крайна бедност независимо от политическата обстановка, защото тази тема ще бъда ключова през 2024г.