МОЖЕ ЛИ НАЙ-ДОБРОТО УЧИЛИЩЕ ДА БЪДЕ НАЙ-БЛИЗКОТО УЧИЛИЩЕ

Това е д-р Андреас Шлайхер, създател и директор на глобалното изследване PISА Изключително интересна презентация, която той направи пред представители на Министерството на образованието и науката, РУО, синдикати, учители, директори, аз да може да видим къде стоим, какви са ни проблемите и как можем да се справим с тях.
Един от най-големите проблеми, който той отбеляза, е неравенството между училищата. В България е извънредно важно в кое училище ще запишеш детето си. Това в голяма степен се е превърнало в битка, която се разразява най-вече след седми клас, когато изборът на училище наистина може да предопредели бъдещето на детето ти. В страните, които са развили своето образование, например Естония, почти няма значение в кое училище записваш детето си, за да получи образованието което му е необходимо в сегашния свят – да има добри математически познания и да може да борави със знанията си, за да бъде добър професионалист.
Разликата в нивото между училищата в страната води до ужасяващото състезание, в което се включват и родители, и деца. Децата стигат до пълно изтощение в седми клас, за да могат да учат там, където би било най-добре. Добрата образователна система трябва да може да сложи всички под слънцето. Да могат всички образователни институции да предоставят добро образование, добра среда. Училището трябва да дава възможност и на родителите, и на децата да бъдат спокойни, че училището, което са избрали, е най-удобно за тях и за тяхното семейство, най-близко до дома, най-безопасно и предоставя почти същото образование, което и най-елитните гимназии в страната.
Звучи невероятно, нали? Не е невероятно. Това е една от големите цели, които трябва да постигнем. Ще бъде трудно и ще отнеме време.