Законопроект за ранната детска грижа

Повече от една година като народен представител работя в посока на фундаментална промяна в ранната детска грижа. Истински вярвам, че тя е в основата на това, което всички искаме за децата си – добро, съвременно и качествено образование, както и добра, съвременна и качествена грижа.

Ранната детска грижа е свързана с периода на развитие на детето, когато то се развива най-бързо и научава най-много неща. По тази причина всички държави отделят най-голяма част от бюджета си за образование точно в тези години – между 2 и 6 години. От друга страна, България отделя най-малко пари за този етап на образование на децата, защото все още следваме старите модели, при които се опитваме, когато вече много късно, да поправим допуснатите грешки и да наваксаме неща, които няма как да бъдат наваксани в по-късен момент.

Това е причината ранната детска грижа и предучилищното образование да са абсолютен фокус на моята работа като народен представител. Това е най-важната фаза и едновременно с това е най-изостаналият и нереформираният етап в България.

С огромна гордост Ви представям законопроекта, за който се боря повече от година – преместването на яслената институция от Министерство на здравеопазването в Министерство на образованието и науката.

Очаквани резултати от прилагането на предложените промени:

  • Преминаването към единна система на управление ще предпостави приемането на общ стандарт за организацията и съдържанието в цялата система за образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) и тяхното координирано прилагане за постигане на високо качество. Ще бъдат преодолени многобройните различия между институциите за ОГРДВ при работата с деца, които се намират в една и съща възрастова група.
  • Изграждането на единна система за ОГРДВ, както и синхрон в изискванията към тяхната организация и съдържание. Ще бъде утвърдено общо разбиране на същността на обучението в ранна възраст независимо от възрастовата група, в която са децата. Детската градина ще се превърне в институция, предоставяща образование и грижи в ранна детска възраст, като по този начин ще бъде преодоляна и необходимостта от повторна адаптация на децата от яслата към детската градина.
  • Възможността за предоставяне на подкрепа на личностното развитие в възрастта под три години, което ще има голяма добавена стойност към благосъстоянието на детето, както и за училищната готовност и академични постижения.
  • Повишаването на процента на обхват във възрастовия интервал под 3-годишна възраст, поради осигурените единен подход, организация и качество за децата, независимо от възрастта им.

Благодаря на всички политически сили, които не само ни подкрепиха, а и активно участваха в създаването му и станаха съвносители – Продължаваме промяната, ГЕРБ-СДС, Български възход. Останалите парламентарни групи също заявиха принципната си подкрепа.

Благодаря на Министерство на здравеопазването за съдействието и аргументите. Благодаря на Министерство на образованието и науката за цялата експертна подкрепа. Благодаря на хората от общините, които ми дадоха ценни напътствия. Не съм срещала толкова мащабна подкрепа за друг законопроект. Искрено се надявам той да може да бъде гласуван в това Народно събрание.

You Might Also Like